Geologia inżynierska
Geotechnika
Oferujemy kompleksowe określanie parametrów geotechnicznych podłoża gruntowego dla potrzeb projektowania i posadawiania obiektów budowlanych
 • opracowania:                                                                                                                                                                                 opinii geotechnicznych, dokumentacji badań podłoża oraz ekspertyz i projektów geotechnicznych 
 • opracowania dokumentacji geologiczno – inżynierskich, projekty robót geologicznych
 • wiercenia geotechniczne pod budowę konstrukcji lądowych wszystkich typów
  • mechaniczne - do głębokości 25 metrów 
  • ręczne - do głębokości 6 metrów 
 • kontrola zagęszczenia / nośności gruntów - podsypek i zasypek budowlanych, wałów przeciwpowodziowych i nasypów komunikacyjnych
  • sondami dynamicznymi DPL, DPH
  • sondą statyczną CPT
  • płytą dynamiczną
  • płytą sztywną VSS
 • odbiór podłoża fundamentowego
 • nadzór geologiczny i geotechniczny, konsultacje geotechniczne wszystkich typów
 • ocena stateczności skarp i zboczy GeoSlop
 • projektowanie geotechniczne