Budownictwo
Inwentaryzacje budowlane
Inwentaryzacje budowlane polegają na odtworzeniu dokumentacji rysunkowej obiektu budowlanego w zakresie stanu obecnego. Wykonywane są na podstawie bezpośrednich pomiarów z natury. Wykonuje się je w zakresie branży architektonicznej, konstrukcyjnej i instalacyjnej. Wykorzystywane są w celu uzupełnienia wymaganej dokumentacji dla obiektów budowlanych, przeprowadzenia działań remontowych, określenia powierzchni użytkowej lub innych zamierzeń budowlanych. W wyniku inwentaryzacji budowlanych tworzona jest dokumentacja w formie papierowej i elektronicznej zawierająca rzuty poszczególnych kondygnacji, widoki elewacji, charakterystyczne przekroje obiektu, zestawienia pomieszczeń i powierzchni. Inwentaryzacje budowlane pozwolą Ci na jasne określenie stanu rzeczywistego. 
 
Inwentaryzacje obejmują :
  • projektowanie
  • aktualizację dokumentacji
  • dokumentację do sprzedaży
  • inwentaryzację do celów podatkowych
  • sprostowanie udziałów
  • przebudowę
  • rozbiórkę budynku
  • pomiar powykonawczy
  • przygotowanie pod audyt energetyczny
  • sporządzenie projektu podziału nieruchomości budynku