Budownictwo
Projektowanie i kosztorysowanie budowlane
W zakresie projektów budowlanych i wykonawczych oferujemy :
 
 1. Pełna obsługa i przygotowanie dokumentacji budynku jednorodzinnego 
 • pomoc w znalezieniu właściwej nieruchomości i doradztwo w wyborze danego terenu wraz z analizami
 • zebranie całej niezbędnej dokumentacji do rozpoczęcia prac projektowych
 • wystąpienie do gestorów sieci o warunki zasilania na gaz, wod. – kan. i energię elektryczną
 • wystąpienie o wyrys i wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu lub gdy taki nie jest sporządzony wystąpienie z wnioskiem o decyzję o warunkach zabudowy
 • polecenie geodety i pomoc w sporządzeniu mapy do celów projektowych (cena za sporządzenie mapy dodatkowo płatna, jako wynagrodzenie geodety)
 • polecenie konstruktora i pomoc w sporządzeniu badań geotechnicznych gruntu (cena za sporządzenie badań dodatkowo płatna, jako wynagrodzenie uprawnionej osoby) 
 2. Projekt budowlany budynku nowoprojektowanego jednorodzinnego  – na pozwolenie na budowę 
 • opis techniczny + uzgodnienia + niezbędne dokumenty
 • projekt zagospodarowania terenu na aktualnej mapie do celów projektowych – schemat
 • podstawowy projekt architektoniczny (rzuty, dwa przekroje, elewacje w skali 1:100)
 • projekt konstrukcyjno – budowlany (ogólny) z obliczeniami statyczno - wytrzymałościowymi
 • instalacje wewnętrzne sanitarne – schematy
 • uproszczony projekt elektryki + wstępne obliczenia + schemat tablicy rozdzielczej
 • nadzór autorski na żądanie inwestora lub właściwego organu
 
3. Projekt przyłączy i /lub instalacji doziemnych na terenie ( na zgłoszenie lub razem z projektem budowlanym) 
 • wykonane zgodnie z warunkami zasilania od gestorów sieci
 • przyłącze gazowe od sieci i /lub od ogrodzenia do budynku lub od zbiornika do budynku
 • przyłącze wodne od sieci poprzez studzienkę wodomierzową do budynku i/ lub od ogrodzenia do budynku
 • przyłącze kanalizacyjne od budynku do kanalizacji zewnętrznej lub do zbiornika szczelnego lub do małej oczyszczalni ścieków wraz z ich projektem
 • przyłącze energetyczne od sieci zewnętrznej do budynku poprzez ogrodzenie lub od ogrodzenia do budynku
 • zazwyczaj (według warunków zasilania) istnieje konieczność, iż projekt przyłączy gazowego i elektrycznego do ogrodzenia wykonuje zakład we własnym zakresie 
 
4. Projekt wykonawczy – rysunki na budowę 
 • projekt wykonawczy architektoniczny zawiera detale architektoniczne i dokładne opracowanie trudnych momentów budowlano - architektonicznych, wykaz stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej, stanowiący podstawę do zamówienia, projekt ogrodzenia dostosowany do bryły i wyglądu domu; co najważniejsze jest wykonywany w skali 1:50 lub 1:25, a niektóre detale w skali 1:10; dodatkowo możliwość ze skorzystania z pełnego nadzoru autorskiego na prośbę inwestora6
 • projekt wykonawczy konstrukcyjny zawiera dokładne rozwiązania elementów konstrukcyjnych, wykazy elementów konstrukcyjnych (zbrojenie, stal budowlana, elementy drewniane), detale konstrukcyjne trudnych elementów konstrukcyjnych, projekty elementów monolitycznych i żelbetowych (układ zbrojenia w stopach, ławach, belkach, słupach i stropach) 
 • projekt wykonawczy instalacji zawiera dokładne rysunki instalacji sanitarnych i innych dodatkowych instalacji (np.: instalacja wentylacji mechanicznej z rekuperacją, instalacje pasywne) wraz z ich zwymiarowaniem, wykaz elementów potrzebnych do wykonania instalacji, dokładny schemat technologii kotłowni 
 
5. Przygotowanie i nadzorowanie inwestycji budowlanych 
 • prace analityczno-studialne, plan inwestycji
 • pozyskanie wykonawców
 • nadzorowanie realizacji
 • kontrola kosztów inwestycji
 • przygotowanie inwestycji do eksploatacji
 
W zakresie kosztorysowanie robót wykonujemy kosztorysy : 
 • ofertowe - dla wykonawców
 • inwestorskie, szacunkowe (potrzebne do uzyskania kredytu)
 • dodatkowe - na różnych etapach inwestycji
 • zamienne i powykonawcze - do rozliczeń finansowych między inwestorem, a wykonawcą
 • weryfikacja przedmiarów robót i kalkulacji kosztorysowych